เค้กสั่งเช้าได้เย็น คือ

เค้กที่สามารถผลิตและรับภายในวันเดียวได้ เวลาในการสั่งผลิตและโอนชำระเงินเค้กคือ 07.00-11.00 โดยเวลาที่ลูกค้าสามารถมารับเค้กคือช่วงเวลา 15.00-18.00 ครับ